Фатална грешка : Неизвестна: Не може да се използва изходното буфериране в изходните буфериращи дисплейни манипулатори в Неизвестен на ред 0